Kết quả tìm kiếm

Mã số thuế: 1702218175

Người đại diện: Hà Thị Thanh Dòn

Thửa đất số 01, Tờ bản đồ số 51-2019, ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết