Danh sách công ty tại Thành Phố Long Xuyên

Mã số thuế: 1602144924

Người đại diện: Trần Thanh Tuấn

Số 8A2 Trần Nguyên Hãn, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144730

Người đại diện: Tô Thị Diệu

Số 58, Đường số 8, Khu đô thị Tây Sông Hậu, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144480

Người đại diện: Lê Quốc Cường

Lô 200 đường Lý Công Uẩn, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144498

Người đại diện: Lê Hùng Quốc Trị

Số 118/1, Khóm Đông Thịnh 7, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144522

Người đại diện: Lâm Cẩm Hưng

Số 30/1, Khóm Đông Thịnh 1, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144466

Người đại diện: Phan Ngọc Bảo Châu

26B Trần Nhật Duật, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144459

Người đại diện: Trần Văn Trung

454/6 khóm Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144378

Người đại diện: Nguyền Thanh Hưng

số 1213 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144089

Người đại diện: Nguyễn Thông Hoài Quân

Số 10 đường Thục Phán, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144113

Người đại diện: Huỳnh Công Chấn

Số 45 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602143871

Người đại diện: Doãn Chí Thiên

Số 185 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602143920

Người đại diện: Nguyễn Chí Nhơn

Tổ 1, Khóm Bình Long 3, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết