Danh sách công ty tại Huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900673560

Người đại diện: Nguyễn Phương Bình

Số 01, Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900673472

Người đại diện: Trần Hoàng Đạt

Số 207, Ấp Cái Tràm A2, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900673401

Người đại diện: Phạm Thị Diệu

Ấp Trà Ban 2, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672983

Người đại diện: Bùi Văn Du

Số 168, Ấp Tân Tạo, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672951

Người đại diện: Dương Tấn Thuận

Số 19, Ấp Xóm Lớn, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672976

Người đại diện: Lý Tấn Tài

Số 99, Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672704

Người đại diện: Võ Thúy Phượng

Ấp Cái Tràm A1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672623

Người đại diện: Trương Minh Thiện

Ấp Thông Lưu B, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672454

Người đại diện: Nguyễn Thanh Nghị

Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672493

Người đại diện: Nguyễn Thanh Phong

Số 185A, đường Quốc Lộ 1A, Ấp Tân Tạo, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672359

Người đại diện: Nguyễn Thị Diễm Thu

Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1900672239

Người đại diện: Thạch Hoàn Duy

Số 74, Ấp Đay Tà Ni, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết