Danh sách công ty tại Phường Hoà Phát

Mã số thuế: 0402091543

Người đại diện: Trần Đăng Trọng

166 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402090765

Người đại diện: Trần Thị Kim Ngân

891 Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402088621

Người đại diện: Nguyễn Viết Tám

56 Lê Duy Lương, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402088484

Người đại diện: Lê Thị Như Mỵ

323 Lê Đại Hành, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402084722

Người đại diện: Trần Ngọc Thiện

1082/19/5 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402084112

Người đại diện: Nguyễn Thành Tấn

146 Bùi Vịnh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402083207

Người đại diện: Lê Minh Sơn

16 Đông Thạnh 3, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402082570

Người đại diện: Đinh Đức Ba

676 đường Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402082411

Người đại diện: Võ Thịnh Phú

188 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402080894

Người đại diện: Phan Thị Thu Thuỷ

223 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402079754

Người đại diện: Đỗ Tấn Phi Hùng

846 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0402079641

Người đại diện: Lê Thị Thanh Nga

704/18 Tôn Đản , Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết