Danh sách công ty tại Huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600336811

Người đại diện: Cao Như Thành

Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336025

Người đại diện: Lê Xuân Khái

Bản Phiêng Vai, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600319220

Người đại diện: Ngô Văn Nam

Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600314790

Người đại diện: Nguyễn Khắc Cộng

Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600313010

Người đại diện: Chu Thị Thanh

Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600308268

Người đại diện: Đỗ Thanh Tân

Tổ dân cư số 01, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600308099

Người đại diện: Chu Văn Sơn Lê Thị Nhị

Tổ dân cư số 01, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600297104

Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600293815

Người đại diện: Hoàng Văn Hà

Tổ dân phố 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600291494

Tổ 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600291399

Trung Tâm Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600290902

Người đại diện: Nguyễn Hữu Long

Tổ dân phố 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết