Danh sách công ty tại Xã Mường Nhé

Mã số thuế: 5600273777

Người đại diện: Ngọ Văn Hiếu

Tổ dân phố số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600270751

Trung Tâm Huyện Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0100686174-576

Người đại diện: Nguyễn Huy Lương

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600269763

Người đại diện: Hoàng Xuân Hảo

Bản Nà Pán - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600269731

Người đại diện: Đào Văn Quân (đào Mạnh Quân)

Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600269153

Người đại diện: Đỗ Anh Minh

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600267526

Người đại diện: Trịnh Viết Toàn

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600267491

Người đại diện: Nguyễn Đình Thưởng

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600192207-001

Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng

Tổ dân phố 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600243772

Trung tâm mường nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600242521

Người đại diện: Bùi Công Thắng

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600241574

Trung Tâm hyện Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết