Danh sách công ty tại Xã Quảng Lâm

Mã số thuế: 5600268061

Người đại diện: Lê Xuân Phú

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206844

Người đại diện: Trần Hoàng

Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206812

Người đại diện: Lò Thị lên

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết