Danh sách công ty tại Xã Vĩnh Ngọc

Mã số thuế: 4201924055

Người đại diện: Nguyễn Thị Liên

18 Nguyễn Xiển, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201922178

Người đại diện: Nguyễn Văn Linh

543/98 Lương Định Của, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201922040

Người đại diện: Hoàng Văn Dũng

Tổ 8, Thôn Xuân Lạc, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921424

Người đại diện: Lê Minh Hiệp Vương Đình Trungngô Anh Mỹ

Xuân Ngọc, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921329

Người đại diện: Mai Thị Thấn

Hòn Nghê 2, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920910

Người đại diện: Phạm Minh Châu

Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920484

Người đại diện: Nguyễn Trần Nguyên Thục

156/43 Đường Cầu Dứa Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920491

Người đại diện: Trần Duy Tâm

391/10 Lương Định Của, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920519

Người đại diện: Nguyễn Mạnh Tiến

247 Ngô Đến, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201919545

Người đại diện: Trịnh Khiếu Trọng Vũ

308 Lương Định Của, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201918781

Người đại diện: Nguyễn Duy Đăng

305/46 Lương Định Của, Thôn Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201917756

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hiếu

54/9 Đường Xuân Lạc, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết