Danh sách công ty tại Xã Bàn Tân Định

Mã số thuế: 1702123251

Người đại diện: Trịnh Quốc Hào

Số 11, ấp Nguyễn Tấn Thêm, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702119664

Người đại diện: Trần Văn Sáu Nhỏ

Số 174, ấp Sở Tại, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702092437

Người đại diện: Trương Văn Hải

Số 83, ấp Trần Văn Nghĩa, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702074702

Người đại diện: Trần Phú Công

Tổ 10, Ấp Sở Tại, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702048565

Người đại diện: Nguyễn Tiến Dũng

Số 185, ấp Sở Tại - Xã Bàn Tân Định - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702024719

Người đại diện: Hứa Thị Nguyệt

ấp Sở Tại - Xã Bàn Tân Định - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702015619

Người đại diện: Nguyễn Thị Bé Tư

Số 293A, ấp Xẻo Cui - Xã Bàn Tân Định - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701993703

Người đại diện: Trần Phú Công

Số 326, tổ 10, ấp Sở Tại - Xã Bàn Tân Định - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701967894

Người đại diện: Nguyễn Vũ Linh

Tổ 4, ấp Trần Văn Nghĩa - Xã Bàn Tân Định - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701966097

Người đại diện: Trần Thị Bích Thùy

Số 276, ấp Sở Tại - Xã Bàn Tân Định - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701956772

Người đại diện: Hồ Mỹ Hạnh

Lô L-10 - Xã Bàn Tân Định - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701906531

Người đại diện: Huỳnh Thị Loan

Số 304, ấp Trần Văn Nghĩa - Xã Bàn Tân Định - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết