Danh sách công ty tại Xã Ngọc Hòa

Mã số thuế: 1702024726

Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Anh

ấp Hai Tỷ - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701930453

Người đại diện: Nguyễn Trường Giang

Số 131, ấp Chín Ghì - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700341511-001

Người đại diện: Trần Huy Thông

Tổ 12, ấp Hòa An B - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701493059

Người đại diện: Lâm Quang Tuân

Số 201A, ấp Hòa Phú - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701478526

Người đại diện: Nguyễn Văn Nhị Em

Tổ 4, ấp Hai Lành - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701363035

Người đại diện: Nguyễn Thành Nhân

Tổ 7, ấp Chín Ghì - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700920325

Người đại diện: Trần Vũ Hùng

Số 244, ấp Hai Tỷ - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700789416

Người đại diện: Huỳnh Ngọc Thọ

ấp Hòa An B - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700789617

Người đại diện: Nguyễn Phi Hùng

ấp Hòa An B - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700489412

Người đại diện: Trần Việt Thắng

Số 242, ấp Hai Tỷ - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700479982

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Đông

ấp Chín ghì - xã Ngọc hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700445983

Người đại diện: Tống Chí Nam

Số 136, ấp Chín Ghì - Xã Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết