Danh sách công ty tại Huyện Kiên Hải

Mã số thuế: 1702225292

Người đại diện: Từ Xuân Pha

Tổ 7, ấp An Cư, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218898

Người đại diện: Nguyễn Văn Chiến

Số 156, ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702147206

Tổ 10, ấp An Phú, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702135602

Người đại diện: Lê Cẩm Nhung

Số 28, tổ 5, ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702133034

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Thu

Tổ 5, ấp Bãi Nhà B, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702131164

Người đại diện: Huỳnh Thu Hồng

Tổ 1, ấp Bãi Bấc, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128147

Người đại diện: Lê Văn Khanh

Tổ 1, ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702127577

Người đại diện: Tô Vạn Khắc

Tổ 4, ấp 3, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702125040

Người đại diện: Nguyễn Trương Chí Khang

Tổ 4, ấp Bãi Nhà B, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702122498

Người đại diện: Lê Văn Nơi

Số 142, tổ 4, ấp Bãi Nhà B, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702120797

Người đại diện: Nguyễn Thị Luận

Thửa đất số 01, 02, ấp Thiên Tuế, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702120388

Tổ 2, ấp Hòn Mấu, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết