Danh sách công ty tại Xã Thổ Châu

Mã số thuế: 1702130731

Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 5, Tổ 5, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128108

Người đại diện: Bùi Lý Hoài Tâm

Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 5, tổ 7, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702121582

Thửa đất số 06, tổ 06, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702053364

Người đại diện: Trương Thị Thủy

Tổ 1, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702007907

Người đại diện: Nguyễn Hùng Dũng

Tổ 8, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702004381

Người đại diện: Phan Thị Hoàng

Tổ 7, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702000443

Người đại diện: Huỳnh Văn Kịch

Tổ 5, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701027273-001

Người đại diện: Trương Minh Tám

Tổ 1, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701889452

Người đại diện: Hồ Văn Sanh

Tổ 1, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701593769

Người đại diện: Lê Thị Dũng

Tổ 1, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701363187

Người đại diện: Lê Văn Ca

Tổ 3, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701340542

Người đại diện: Nguyễn Văn Tài

ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Xem chi tiết