Danh sách công ty tại Xã Hoà Chánh

Mã số thuế: 1702122988

Người đại diện: Đặng Thanh Sang

Số 163, tổ 5, ấp Vĩnh Tân, Xã Hoà Chánh, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702106150

Người đại diện: Lê Thùy Dung

Thửa đất số 397, tờ bản đồ 07, tổ 7, ấp Vĩnh Lập, Xã Hoà Chánh, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702088670

Người đại diện: Nguyễn Thị Thưởng

Thửa đất số 161, Ấp Vĩnh Chánh, Xã Hoà Chánh, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702075181

Người đại diện: Huỳnh Văn Giang

Số 84, Ấp Vĩnh Chánh, Xã Hoà Chánh, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701900988

Người đại diện: Lê Tấn Phong

Số 190, ấp Vĩnh Trung - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701892649

Người đại diện: Hàng Văn Nhanh

Số 333, tổ 10, ấp Vĩnh Chánh - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701891444

Người đại diện: Huỳnh Văn Nguyện

Số 244, ấp Vĩnh Hiệp - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701537926

Người đại diện: Lê Văn Khải

Tổ 7, ấp Vĩnh Lập - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701443467

Người đại diện: Lương Ru Lon

Số 221, ấp Vĩnh Hiệp - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701439693

Người đại diện: Trương Kiều Oanh

Số 82, tổ 3, ấp Vĩnh Chánh - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701426052

Người đại diện: Phó Văn Ngoán

Só 216 ấp Vĩnh Lập - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701395358

Người đại diện: Nguyễn Bình Ngoan

Số 184, ấp Dân Quân - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết