Danh sách công ty tại Huyện U Minh Thượng

Mã số thuế: 1702005219

Người đại diện: Bùi Văn Điểu

Số 163, tổ 4, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701998356

Người đại diện: Phạm Trường Hận

Tổ 9, ấp Công Sự - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701996486

Người đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Số 93, ấp Minh Cường A - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701994143

Người đại diện: Đặng Thanh Toàn

Tổ 6, ấp Cạn Ngọn A - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701991946

Người đại diện: Ngô Thanh Vũ

Công Sự - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701991784

Người đại diện: Vũ Đình Huấn

Số 89, tổ 6, ấp Đặng Văn Do - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701991600

Người đại diện: Nguyễn Văn Đông

Tổ 4, ấp Đặng Văn Do - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701989739

Người đại diện: Trần Kiều Xuân

ấp Công Sự - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701983575

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Vủ

Số 63, tổ 3, ấp Dân Quân - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701980084

Người đại diện: Nguyễn Thị Muội

Tổ 5, ấp Minh Tiến A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701978173

Người đại diện: Nguyễn Truyền Thống

Tổ 1, ấp Kinh 5 - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701978102

Người đại diện: Nguyễn Quốc Bửu

ấp Công Sự - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết