Danh sách công ty tại Huyện U Minh Thượng

Mã số thuế: 1701911595

Người đại diện: Trần Thanh Hòa

Tổ 4, ấp Vĩnh Hiệp - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701911570

Người đại diện: Lê Trường Thọ

Số 208, ấp Vĩnh Tiến - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701911362

Người đại diện: Đặng Phí Thái

Cạn Ngọn - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701909243

Người đại diện: Lê Quốc Cường

Tổ 12, ấp An Thạnh - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701908634

Người đại diện: Lữ Ngọc Thới

ấp Minh Tân - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701908659

Người đại diện: Lại Như ý

ấp Cạn Ngọn A - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701907422

Người đại diện: Phan Văn Bảy

Tổ 5, ấp Đặng Văn Do - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701905418

Người đại diện: Lê Thanh Đồng

ấp Công Sự - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701904220

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Dung

Số 52, ấp Kinh 5 - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701903629

Người đại diện: Võ Thị Sương

Tổ 3, ấp Minh Kiên - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701843962-001

Người đại diện: Nguyễn Văn Xuân

Tổ 8, ấp Cạn Ngọn A - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701903481

Người đại diện: Đổ Thị Loan

Tổ 1, ấp Minh Kiên - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết