Danh sách công ty tại Huyện Vĩnh Thuận

Mã số thuế: 1702224524

Người đại diện: Huỳnh Thị Ảnh

Tổ 15, Ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702219718

Người đại diện: Nguyễn Thị Thủy Chung

Số 558 quốc lộ 63, khu phố Vĩnh Đông 2, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702139501

Người đại diện: Từ Điển

Số 8/6 tổ 3, ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702135560

Người đại diện: Phan Huỳnh Nhu

Số nhà 44, tổ 57, khu phố Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702133482

Người đại diện: Nguyễn Châu Ái

Số nhà 432, tổ 56, khu phố Vĩnh Phước 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132993

Ấp Bình Minh, tổ 1, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702126460

Người đại diện: Nguyễn Thị Cẩm Nhan

Tổ 02, ấp Vĩnh Tây 1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702124047

Người đại diện: Đỗ Thị Nga

Số 547 ấp Ranh Hạt, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702122466

Người đại diện: Trần Văn Mức

Thửa đất số 1, tờ bản đồ 88-2017, khu phố Vĩnh Đông 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702119752

Người đại diện: Nguyễn Thiên Đức

Số nhà 629, khu phố Vĩnh Đông 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702118558

Người đại diện: Mai Thị Thanh Hằng

337 Ấp Bời Lời B, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702117113

Người đại diện: Mai Thành Nghiệp

Số nhà 199, tổ 5, ấp Vĩnh Tây 2, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết