Danh sách công ty tại Phường Rạch Sỏi

Mã số thuế: 1702225302

Người đại diện: Phạm Phước Huệ

Số nhà 96/7 Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702148009

Người đại diện: Trương Thị Ý Như

Số 84/13 Trương Vĩnh Ký, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702145079

109 Nguyễn Gia Thiều, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702135634

Số 254A Nguyễn Gia Thiều, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702135433

Người đại diện: Văn Hoài Nam

Số 156/10 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 2, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702133002

Số 78 Tôn Thất Đạm, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132721

Người đại diện: Trần Văn Cường

Số 57 đường Bà Huyện Thanh Quan, khu phố 1, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702130259

Người đại diện: Phùng Quốc Dũng

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702126157

Người đại diện: Đinh Lộc Minh

Số 72 Đinh Công Tráng, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702125788

Người đại diện: Phạm Hồng Sơn

Số 105 Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702125298

Người đại diện: Thái Việt Cường

Số 170, đường Mai Thị Hồng Hạnh, khu phố 3, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702122385

Người đại diện: Vũ Như Ngọc

Số 157, đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết