Danh sách công ty tại Huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200112960

Người đại diện: Nguyễn Hữu Bình

Số nhà 345, đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112826

Người đại diện: Lò Thị Thoa

Thôn Tây An, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097504

Người đại diện: Lương Thanh Tùng

Thôn Hữu Nghị, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097416

Người đại diện: Đèo Thị Thắm

Bản Huổi Bảo, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097180

Người đại diện: Trần Minh Hải

Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097078

Người đại diện: Đèo Văn Vinh

Bản Chi Bú, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200096807

Người đại diện: Giàng A Mé

Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094895

Người đại diện: Trần Minh Phúc

Thôn Tây An, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200092979

Người đại diện: Nghiêm Văn Luận

Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200092898

Người đại diện: Phạm Văn Thuấn

Bản Mầu, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200092760

Người đại diện: Lê Thanh Hà

Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200092584

Người đại diện: Phan Văn Thức

Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết