Danh sách công ty tại Huyện Tân Uyên

Mã số thuế: 6200112551

Người đại diện: Hồ Hữu Thức

Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112463

Người đại diện: Nguyễn Duy Quân

Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112343

Người đại diện: Lò Văn Kinh

Bản Phiêng Tâm, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098297

Người đại diện: Trương Phi Vũ

Khu 3, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097991

Người đại diện: Hoàng Thế Dũng

Bản Nà Bảo, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097984

Người đại diện: Nguyễn Văn Long

Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097938

Người đại diện: Trần Văn Hò

Bản Nà Ngò, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097783

Người đại diện: Trịnh Văn Hoàng

Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097769

Người đại diện: Lương Thị Ngân

Bản Bút 2, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097399

Người đại diện: Trần Khánh Dự

Khu bệnh viện, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097127

Người đại diện: Nguyễn Đình Cường

Bản Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200095296

Người đại diện: Nguyễn Văn Hiệu

Khu cơ quan, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết