Danh sách công ty tại Thành Phố Lai Châu

Mã số thuế: 6200112921

Người đại diện: Trịnh Thu Hà

Tổ 4, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112696

Người đại diện: Nguyễn Hùng Phi

Tổ 1, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112618

Người đại diện: Đặng Thị Mến

Số nhà 038 ngõ 368 đường Trần Phú, tổ 11, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112625

Người đại diện: Vũ Văn Độ

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112495

Người đại diện: Nguyễn Vương Anh

Tổ 16, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112488

Người đại diện: Tạ Thị Bích Hoa

Tổ 14, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112456

Người đại diện: La Thị Quỳnh

Tổ 17, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112431

Người đại diện: Nguyễn Danh Hạnh

Số nhà 02, phố Phạm Hồng Thái, tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112329

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112336

Người đại diện: Nguyễn Đình Khảm

Số nhà 19, đường Trần Quý Cáp, khu Trung tâm thương mại, tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112294

Người đại diện: Phạm Văn Hậu

Số nhà 034, đường Trần Quốc Mạnh, tổ 10, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112287

Người đại diện: Phạm Văn Quyết

Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết