Danh sách công ty tại Phường Đông Phong

Mã số thuế: 6200112625

Người đại diện: Vũ Văn Độ

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112431

Người đại diện: Nguyễn Danh Hạnh

Số nhà 02, phố Phạm Hồng Thái, tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112329

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112287

Người đại diện: Phạm Văn Quyết

Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112255

Người đại diện: Đỗ Tuấn Anh

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112174

Người đại diện: Nguyễn Công Việt

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200101239

Người đại diện: Phạm Thị Hằng

Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200099163

Người đại diện: Đào Hùng Cường

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098378

Người đại diện: Nguyễn Đình Thủy

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098226

Người đại diện: Vũ Tá Dũng

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098177

Người đại diện: Phan Tuyên Huấn

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097656

Người đại diện: Nguyễn Việt Hưng

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết