Danh sách công ty tại Phường Tân Phong

Mã số thuế: 6200112495

Người đại diện: Nguyễn Vương Anh

Tổ 16, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112488

Người đại diện: Tạ Thị Bích Hoa

Tổ 14, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112456

Người đại diện: La Thị Quỳnh

Tổ 17, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112336

Người đại diện: Nguyễn Đình Khảm

Số nhà 19, đường Trần Quý Cáp, khu Trung tâm thương mại, tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112294

Người đại diện: Phạm Văn Hậu

Số nhà 034, đường Trần Quốc Mạnh, tổ 10, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112093

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200100637

Người đại diện: Lò Văn Bích

SN 063 Hoàng Quốc Việt, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200100002

Người đại diện: Đào Quang Minh

Tổ 8, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200099082

Người đại diện: Vương Văn Trung

Số 147 đường Trần Phú, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098762

Người đại diện: Trần Tiến Tuấn

Tổ 1, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098794

Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hưng

Số nhà 207, tổ 1, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098709

Người đại diện: Hoàng Bá Đức

Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết