Danh sách công ty tại Xã San Thàng

Mã số thuế: 6200097173

Người đại diện: Bùi Khánh Thuận

Bản San Thàng 2, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094990

Người đại diện: Trần Thị Nhung

Bản Trung tâm, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200092009

Người đại diện: Phạm Đông Anh

Bản Trung tâm, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200091767

Người đại diện: Vũ Quang Khải

Bản Thành Công, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200089091

Người đại diện: Nguyễn Trọng Kim

Bản Trung tâm - Xã San Thàng - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200088595

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng

Bản Cắng Đắng - Xã San Thàng - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200088281

Người đại diện: Bùi Xuân Hòa

Bản Trung Tâm - Xã San Thàng - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200087217

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hương

Bản Tả Sín Chải 1 - Xã San Thàng - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200084375

Người đại diện: Tô Văn Thiết

Bản Phan Lìn - Xã San Thàng - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200083999

Người đại diện: Nguyễn Văn Nam

Bản Mới - Xã San Thàng - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200082963

Người đại diện: Tô Văn Năm

Bản Mới, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200078170

Người đại diện: Trần Văn Hiếu

Km3 - Bản Hon - Xã San Thàng - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết