Danh sách công ty tại Thị Trấn Đạ Tẻh

Mã số thuế: 5801458552

Người đại diện: Lê Nguyễn Quang Khiêm

52 Nguyễn Đình Chiểu, TDP 5C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801457414

Người đại diện: Nguyễn Nhật Linh

Số 109 Nguyễn Đình Chiểu, TDP 5C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801454879

Người đại diện: Chu Thị Liên

TDP 3B, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801454967

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Bảo

Số 70 đường 3/2, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801388760

Người đại diện: Chu Quang Hoàng

Số 30/4 khu phố 4D, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801377871

Người đại diện: Nguyễn Quang Cường

Tổ dân phố 4A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801371534

Người đại diện: Huỳnh Thị Nhờ

Đường Phạm Ngọc Thạch, Tổ dân phố 3, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801371559

Người đại diện: Đỗ Thị Luận

Tổ dân phố 4D, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801369133

Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Hà

Tổ dân phố 4 C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801367111

Người đại diện: Lê Duy Nhã

Số 6, Khu phố 5A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801362593

Người đại diện: Nguyễn Vũ Trọng

Đường 26/3, Tổ dân phố 4A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801355613

Người đại diện: Nguyễn Thái Sơn

Số 23 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ dân phố 5B, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết