Danh sách công ty tại Huyện Nghĩa Hưng

Mã số thuế: 0601214863

Người đại diện: Đỗ Văn Thái

Đội 5, Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214888

Người đại diện: Trần Văn Thưởng

Xóm 4, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214398

Người đại diện: Nguyễn Duy Khánh

Xóm 10, Thôn Đại Đê, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213362

Người đại diện: Phạm Văn Thanh

Số 30B khu phố I, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213186

Người đại diện: Trần Văn Duẩn

Đội 3 Đồng Lạc, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213108

Người đại diện: Phạm Văn Đại

Đội 4, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212753

Người đại diện: Phạm Văn Tuân

Khu nội thị khu phố 2, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212658

Người đại diện: Đào Văn Lịch

Tổ dân phố số 5, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601211982

Người đại diện: Mai Văn Chuyên

Xóm 1, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601211414

Người đại diện: Phạm Quang Đô

Xóm 01, Thôn Quần Liêu, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601210643

Người đại diện: Phạm Văn Quang

Khu bệnh viện, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601175406

Người đại diện: Bùi Đức Thịnh

Đội 12, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết