Danh sách công ty tại Huyện Trực Ninh

Mã số thuế: 0601213637

Người đại diện: Vũ Trung Quyến

Xóm Nam Hà, TDP Nam Hà, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213570

Người đại diện: Trần Văn Thiện

Số 18, Đội 7, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213242

Người đại diện: Phạm Thị Vui

Thôn Lạc Chính, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213203

Người đại diện: Nguyễn Xuân Bắc

Số 105 Khu A2 Đường Hữu Nghị, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212993

Người đại diện: Đặng Văn Cảnh

Tổ dân phố Sơn Ký, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212979

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Hiệp

Đội 13 Trực Hải, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212947

Người đại diện: Nguyễn Văn Phong

Tổ dân phố Đạo Đường, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212898

Người đại diện: Phan Thị Thủy

Đội 9, Thôn Phú Mỹ, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212802

Người đại diện: Đỗ Thị Hải Yến

xóm 5, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212714

Người đại diện: Phan Hải Linh

Đội 3, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212640

Người đại diện: Nguyễn Thị Hoa

Đông Thượng, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212087

Người đại diện: Đoàn Văn Thịnh

Thôn Hồng Tiến, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết