Danh sách công ty tại Huyện Ý Yên

Mã số thuế: 0601214750

Người đại diện: Lê Danh Huân

Xóm 22, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214260

Người đại diện: Đinh Tiến Đức

Thôn An Thượng, Xã Yên Bình, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214172

Người đại diện: Hoàng Văn Chương

Tổ 2, Khu A, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213757

Cầu Ngăm, Thôn Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213468

Người đại diện: Đinh Thị Mai Lan

Thôn Nhì, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213387

Người đại diện: Nguyễn Xuân Tuyến

Tổ 8, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213323

Người đại diện: Trần Văn Thanh

Thôn Tướng Loát, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213309

Người đại diện: Đỗ Trung Dũng

Thôn Duyên Mỹ, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212866

Người đại diện: Trương Thị Hằng

Tổ 1, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212619

Người đại diện: Nguyễn Thị Hoa

Thôn An Thái, Xã Yên Phong, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212496

Người đại diện: Bùi Tiến Đông

Xóm 18, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212425

Người đại diện: Hoàng Văn Thanh

Thôn Bình Hạ, Xã Yên Thọ, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết