Danh sách công ty tại Phường Vị Hoàng

Mã số thuế: 0601213940

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Thủy

Số 185 Minh Khai, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601162679

Người đại diện: Lâm Quế Phượng

Số 113 Hùng Vương, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601160664

Người đại diện: Nguyễn Hồng Điệp

Số 2A/145 Lê Hồng Phong, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601158432

Người đại diện: Vũ Đức Chính

Số 629 Đường Trần Nhân Tông, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601158129

Người đại diện: Đinh Thị Thu Hiền

Số 9/129 Lê Hồng Phong, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601158016

Người đại diện: Trịnh Minh Sơn

Số 130 Minh Khai, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601156298

Người đại diện: Vũ Đại Phong

Số 40/45 Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601155287

Người đại diện: Trần Huy Thành

Số 21/36 đường Nguyễn Trãi, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601154540

Người đại diện: Phạm Quốc Anh

Số 27 Đặng Xuân Thiều, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601153642

Người đại diện: Ngô Thị Tuyết Lê

Số 17/98 đường Nguyễn Trãi, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0105815592-003

Người đại diện: Trần Thị Ngọc Hà

Số 26 đường Vị Hoàng, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601147310

Người đại diện: Trần Văn Linh

Số 47/36 Nguyễn Trãi, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết