Danh sách công ty tại Huyện Sông Hinh

Mã số thuế: 4401087446

Người đại diện: Lê Phi Dũng

104 Lê Lợi, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401086795

Người đại diện: Lương Công Nhựt

Khu phố 7, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401086636

Người đại diện: Phạm Chí Thành

số 12A, đường Trần Phú, khu phố 5, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401086562

Người đại diện: Hoàng Lam Hồng

Thôn Ea Ngao, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401086234

Người đại diện: Bùi Hương Giang

Buôn Thung, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401086033

Người đại diện: Lư Thị Mỹ Phượng

Thôn Tân Yên, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401085375

Người đại diện: Tô Thị Mỹ Lê

Khu phố 3, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084981

Người đại diện: Chu Văn Phú

Thôn Tân Lập, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401056046

Người đại diện: Huỳnh Thị Thúy Ái

Thôn Hòa Sơn, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401054320

Người đại diện: Phạm Thị Vóc

Khu phố 6, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401053863

Người đại diện: Hà Quốc Huy

150 Lê Lợi, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401053662

Người đại diện: Lê Thị Thu Hiền

Khu phố 1, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết