Danh sách công ty tại Huyện Duy Xuyên

Mã số thuế: 4001228205

Người đại diện: Dương Quang Lĩnh

Đội 4, Thôn Lang Châu Nam, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227924

Người đại diện: Đỗ Hữu Nghị

Tổ 6, Thôn Thuận Trì, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001226800

Người đại diện: Lê Văn Thêm

Thôn Tây Sơn Đông, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001225797

Người đại diện: Trần Phước Sang

Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001225469

Người đại diện: Văn Phú Đạt

Thôn Lang Châu Nam, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001225405

Người đại diện: Nguyễn Đức Trung

129 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001225331

Người đại diện: Nguyễn Duy Ánh

38 Đường 3 tháng 2, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001225275

Người đại diện: Lê Hưũ Phụng

52 Nguyễn Thành Hãn, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224842

Người đại diện: Nguyễn Công Hải

Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224909

Người đại diện: Đoàn Nam

50 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224264

Người đại diện: Võ Tấn Việt

Thôn Vân Quật, Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224313

Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy Diễm

Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết