Danh sách công ty tại Huyện Nam Trà My

Mã số thuế: 4001227152

Người đại diện: Nguyễn Tiến Cường

Thôn 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224458

Người đại diện: Lê Ngọc Duy

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224440

Người đại diện: Phùng Ngọc Hiếu

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001223366

Người đại diện: Nguyễn Thị Nga

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001155370

Người đại diện: Trần Thị Ý Phi

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001154391

Người đại diện: Trương Đình Kiểm

Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001153341

Người đại diện: Nguyễn Hồng Thanh

Thôn 1, Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001152732

Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001152718

Người đại diện: Phạm Cao Hòa

Thôn 1, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001151055

Người đại diện: Dương Văn Thảo

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001149338

Người đại diện: Võ Duy Tín

Tổ 1, Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001148655

Người đại diện: Nguyễn Thị Dự

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết