Danh sách công ty tại Thành Phố Tam Kỳ

Mã số thuế: 4001228815

Người đại diện: Chan Michael Kwok-kwan

Lô CN2-6, Khu công nghiệp Thuận Yên, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001228646

Người đại diện: Nguyễn Đăng Việt

191 Trần Quý Cáp, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001228607

Người đại diện: Trần Văn Bảy

46 Hùng Vương, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001228540

Người đại diện: Nguyễn Văn Hải

Tổ 2, khối phố Phương Hòa Đông, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001228004

Người đại diện: Trần Thị Phương Thảo

Tổ 3, Khối phố Mỹ Nam, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001228068

Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyền

112 Đoàn Thị Điểm, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001228124

Người đại diện: Phạm Tâm Thiên

86 Phạm Xuân Hưởng, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001228195

Người đại diện: Nguyễn Thanh Minh

Đường Nguyễn Hoàng, Khối phố Mỹ Tây, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227970

Người đại diện: Trần Vũ Khánh

56 Yết Kiêu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227829

Người đại diện: Bùi Văn Ba

Tổ 3, Khối phố Trà Cai, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227321

Người đại diện: Dương Vĩnh Phúc

18 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227120

Người đại diện: Đặng Vũ Trân

Tổ 5, Khối phố Xuân Bắc, Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết