Danh sách công ty tại Xã Phước Thạnh

Mã số thuế: 1201647335

Người đại diện: Nguyễn Bá Phương

Ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201646677

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Minh Tiến

Ấp Long Mỹ, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201589161

Người đại diện: Nguyễn Thị Xem

105B Ấp Phước Thuận, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201587742

Người đại diện: Lê Thái Bình

Ấp Long Hưng, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201575828

Người đại diện: Tăng Quốc Tuấn

103/2, Tổ 7, Ấp Long Mỹ, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201573563

Người đại diện: Phạm Hoài Thanh

Ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201572224

Người đại diện: Trương Ngọc Minh

Số 101 Ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201567312

Người đại diện: Võ Minh Đạt

162 Quốc lộ 1A, Ấp Long Mỹ, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201565280

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Tú

Số 92A, Ấp Phước Thuận, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201560846

Người đại diện: Trần Thị Thúy An

Ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201559551

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201552644

Người đại diện: Nguyễn Văn Chính

Số 92A, Tổ 5, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết