Danh sách công ty tại Phường 09

Mã số thuế: 0313511891

Người đại diện: Huỳnh Thị Thu Thảo

218 Bà Hạt - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313500716

Người đại diện: Nguyễn Văn Hòa

474/24 Nguyễn Tri Phương - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311746591-002

Người đại diện: Huỳnh Phú Hải

136 Ngô Gia Tự - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313491589

Người đại diện: Tôn Thanh Tùng

249/14/2 Lý Thái Tổ - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313478718

Người đại diện: Cù Thị Nga

313 Lý Thái Tổ - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313346366-002

Người đại diện: Lý Văn Lượng

158 Ngô Gia Tự - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313471342

Người đại diện: Nguyễn Kim Hoàng

289/9 Lý Thái Tổ - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313466053

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Bích

333/10/5 Lý Thái Tổ - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313460559

Người đại diện: Phan Quốc Khánh

476-478 Sư Vạn Hạnh - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313435249

Người đại diện: Trần Lê Đông Nguyên

152 Vĩnh Viễn - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313435471

Người đại diện: Bùi Vĩnh Bảo

Số 319 đường Sư Vạn Hạnh - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết