Danh sách công ty tại Phường 08

Mã số thuế: 0309981566

Người đại diện: La Trí Cường

42D Xóm Đất, Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309460323

Người đại diện: Thái Ngọc Trân

85 Đường Số 2 Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309262177

Người đại diện: Phạm Văn Minh

19 Đường Số 5 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0308486505

Người đại diện: Trương Vĩ Cơ

17K/11 Dương Đình Nghệ Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306324322

Người đại diện: Phạm Phước Hiển

33 Đường 3A Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306178230

Người đại diện: Huỳnh Minh Vĩnh

77 Đường số 9 CX Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306140156

Người đại diện: La Thạch Minh

174/21 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306028073

Người đại diện: Võ-Trương-Hoàng-Đang

58 C/x Bình Thới Đường Số 5 Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306017145

Người đại diện: Tạ Diệu Tùng

236/5 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305934477

Người đại diện: Ngô Than Hiệu

30 Đường Số 8 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305890212

Người đại diện: Lý Kinh Tân

38 Đường Số 3 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305889087

Người đại diện: Nguyễn Tấn Huy

51 Đường Số 3A Cư Xá Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết