Danh sách công ty tại Phường 6

Mã số thuế: 0316767186

Người đại diện: Ngũ Tước Hằng

205/60 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316687526

Người đại diện: Nguyễn Phương Thảo

143 Lê Đại Hành, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316689643

Người đại diện: Kao Siêu Lực

1175A đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315356056

Quầy số: 86 - Chợ Thiếc, đường Phó Cơ Điều , Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315309401

Người đại diện: Trần Gia Minh

176 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315217158

Người đại diện: Mai Văn Giáo

544 Tân Phước, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315216690

Người đại diện: Bùi Cảnh Trung Sơn

149 Lê Đại Hành, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315195627

Người đại diện: Ngô Thu Nga

222 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315149388

Người đại diện: Trần Nam Trung

147 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315106063

132 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315031876

Sạp 324-326-329 Chợ Thiếc, Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315028418

Người đại diện: Ngô Quốc Tâm

159/252 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết