Danh sách công ty tại Phường Thạnh Mỹ Lợi

Mã số thuế: 0316662465

Người đại diện: Hồ Thị Thu Thảo

125 Lê Hiến Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316664448

Người đại diện: Trần Linh Tuấn

1072/3 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316661888

Người đại diện: Phạm Thuỳ Linh

53 Đường Đặng Như Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316652097

Người đại diện: Đặng Thị Ngọc Hạnh

Số 1 Trịnh Khắc Lập, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316644970

Người đại diện: Phạm Thị Thanh Thủy

966 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316644480

Người đại diện: Trần Minh Thông

71 Đường số 21, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316642317

Người đại diện: Nguyễn Đức Thịnh

79 Lê Hiến Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316642412

Người đại diện: Lê Quang Vũ

962 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315152912

Người đại diện: Phạm Hùng Cường

Lầu 1, 163 Trương Văn Bang , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315510043

Người đại diện: Trần Ngọc Anh

Số 51, Đường Phạm Hy Lượng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315471958

Người đại diện: Đỗ Minh Khôi

Số 580A Nguyễn Thị Đình , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315442097

Người đại diện: Nguyễn Trần Đình Khôi

Số 36, Đường 96, khu phố 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết