Danh sách công ty tại Phường 09

Mã số thuế: 0313535243

Người đại diện: Bá Minh Đức

146 Nguyễn Phúc Nguyên - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313531288

Người đại diện: Đỗ Cao Kỳ

177/2 Trương Định - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313523664

Người đại diện: Hoàng Văng Cương

212 Nuyễn Phúc Nguyên - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313522540

Người đại diện: Lê Chí Công

Số nhà 184/2B, Đường Lý Chính Thắng - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313512951

Người đại diện: Đinh Trọng Hiệu

163 Trần Quốc Thảo - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2300224741-003

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hằng

140 Đường Nguyễn Phúc Nguyên - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313507870

Người đại diện: Cao Thị Hồng Huệ

56/4 Nguyễn Thông - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313508320

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh

787 Hoàng Sa - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3600720661-002

Người đại diện: Đặng Trọng Ngôn

Lầu 6, Tòa nhà Sông Đà, Số 14 Kỳ Đồng - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313502858

Người đại diện: Dương Minh Triết

127 Bà Huyện Thanh Quan - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313498009

Người đại diện: Bùi Ngọc Xuân Thảo

177/7 TRương Định - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311969580-001

Người đại diện: Trần Ngọc Thúy

86 Nguyễn Thông - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết