Danh sách công ty tại Phường 8

Mã số thuế: 0316660161

Người đại diện: Nguyễn Minh Công

62/56/14 Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316657803

Người đại diện: Võ Ngọc Phong

62/113/21 Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316647139

Người đại diện: Lê Bảo Ngọc

47/39/2 Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316648326

Người đại diện: Lê Nguyễn Tuấn Minh

384/29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316642451

Người đại diện: Pedro Antonio Garcia Perez Mai Văn Minh

29 Nguyễn Văn Mai , Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315426271

Người đại diện: Huỳnh Ngọc Nhật Hạ

288/E7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315403161

Người đại diện: Vũ Nguyễn Minh Vân

281A Hai Bà Trưng , Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315395954

Người đại diện: Nguyễn Lê Trung Tài

290/18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315335306

Người đại diện: Thái Diệp Hạ Đoan

77/17 Huỳnh Tịnh Của, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315296833

Người đại diện: Hàn Thu Lê

21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315284852

Người đại diện: Đoàn Thế Trung

Tòa nhà Win Home, 92A Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315259616

Người đại diện: Lê Quốc Duy

62/239 Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết