Danh sách công ty tại Phường Hiệp Bình Chánh

Mã số thuế: 0316668410

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Hiền

Số 4 Đường số 1 KDC Thành Ủy, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316655669

Người đại diện: Đào Thị Thanh Nga

800 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316658236

Người đại diện: Võ Văn Toàn

51 Đường số 10, Khu dân cư Sông Đà, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316661207

Người đại diện: Dương Thị Huế Hương

21/2 Đường 17, KP3, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316657031

Người đại diện: Trần Thị Diệu

8/3A Đường 42, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316659649

Người đại diện: Tài Hải Vàng

16/1 Đường 51 ,Khu Phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316655394

Người đại diện: Đoàn Quốc Vũ

Số 4 đường 2, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316655588

Người đại diện: Trần Trung Sơn

44 Đường số 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316645300

Người đại diện: Nguyễn Công Luân

64/17 Đường số 26, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316640905

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh

527A Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316652844

Người đại diện: Huỳnh Ngọc Phương

86/7 Kha Vạn Cân, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316650050

Người đại diện: Phạm Văn Tuân

Số 10C, Đường Số 45, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết