Danh sách công ty tại Xã Huyền Hội

Mã số thuế: 2100637798

Ấp Lưu Tư , Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100636233

Người đại diện: Nguyễn Tấn Phong

Ấp Bình Hội , Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100635462

Người đại diện: Nguyễn Duy Linh

Ấp Kinh A, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100632912

Ấp Kinh A, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100619943

Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn

Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100617590

Người đại diện: Lê Văn Việt Nguyễn Văn Dững

Ấp Giồng Mới, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100615716

Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100612680

Người đại diện: Lê Phước Toàn

ấp Lưu Tư - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100608980

Người đại diện: Phạm Văn Minh

ấp Giồng Bèn - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100604016

Người đại diện: Phan Văn Nuôi

ấp Giồng Bèn - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100590476

Người đại diện: Nguyễn Văn Phong

ấp Lưu Tư, Huyền Hội - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100590116

Người đại diện: Kim Sa Mươne

ấp Giồng Bèng - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết