Danh sách công ty tại Xã Hàm Tân

Mã số thuế: 2100634187

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Duy

Ấp Bến Bạ, Xã Hàm Tân, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100617689

Người đại diện: Nguyễn Tấn Sự

Ấp Vàm Ray, Xã Hàm Tân, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100612031

Người đại diện: Trần Hoàn Thiện

ấp Cà Săng - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100606422

Người đại diện: Nguyễn Tấn Thành Nghiệp

ấp Cà Săng - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100602555

Người đại diện: Võ Thanh Hải

ấp Cà Săng - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100594858

Người đại diện: Châu Nhanh

ấp Vàm Ray A - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100593149

Người đại diện: Thạch Thị Qui

ấp Cà Săng Cục - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100593124

Người đại diện: Thạch Thị Đông Hà

ấp Cà Săng Cục - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100591134

Người đại diện: Sơn Ngọc Minh

ấp Cà Săng Cục - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100590532

Người đại diện: Sơn Ngọc Minh

ấp Bến Bạ - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100590162

Người đại diện: Sơn Thị Bích Thi

ấp Bến Bạ - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100590243

Người đại diện: Kiên Ngọc Thia

ấp Bến Bạ - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết