Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức Giang

Địa chỉ: Số 11 phố Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 0104155054

Người ĐDPL: Đỗ Quang Toản

Ngày bắt đầu HĐ: 09/09/2009

Giấy phép kinh doanh: 0104155054

Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu


Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức Giang