Tin tức

Ý nghĩa của 12 số trên thẻ CCCD mới có gắn chíp
Ý nghĩa của 12 số trên thẻ CCCD mới có gắn chíp

Đối với mỗi thẻ CMND hay CCCD chúng ta đều có một dãy mã số trên chiếc CMND hay CCCD. Đây là dãy số tương ứng với mã định danh của mỗi cá nhân để phân biệt. Vậy với dãy số này có ý nghĩa như thế nào?

Mã số thuế tiếng Anh là gì? Cấu trúc và các loại mã số thuế tại Việt Nam
Mã số thuế tiếng Anh là gì? Cấu trúc và các loại mã số thuế tại Việt Nam

Đóng thuế là quyền và cũng là trách nhiệm của công dân, của doanh nghiệp tại Việt Nam. Mỗi doanh nghiệp hoặc cá nhân sẽ được cấp một mã số thuế riêng biệt. Nước ta gọi là mã số thuế, vậy mã số thuế tiếng Anh là gì?