Danh sách công ty tại Phú Thọ

Mã số thuế: 2601058689

Người đại diện: Trần Thị Mai Hương

Tổ 18, phố Kiến Thiết, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058826

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuấn

Số 327 Đường Đông Phú, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058840

Người đại diện: Nguyễn Tiến Giáp

Khu 6, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058833

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Tiến

Khu 4, Xã Vô Tranh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058657

Người đại diện: Triệu Thị Sinh

Đội 5/Khu Hòa Phong, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058720

Người đại diện: Đặng Văn Phòng

Số nhà 201, đường Quang Trung, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058713

Người đại diện: Phan Thị Lan

Tổ 4B, Khu Hương Trầm, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058632

Người đại diện: Trần Thị Ngọc Huệ

Khu 4, Xã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058600

Người đại diện: Cù Mạnh Thắng

Khu 4, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058590

Người đại diện: Lê Minh Hoàng

Khu đô thị Minh Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058625

Người đại diện: Lưu Mạnh Toàn

Số 51, Đường Tiên Dung, Khu Thọ Mai, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2601058618

Người đại diện: Quách Hữu Thọ

Khu 7, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết