Danh sách công ty tại Điện Biên

Mã số thuế: 5600336811

Người đại diện: Cao Như Thành

Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336716

Người đại diện: Lò Thị Tươi

Số nhà 17, Tổ dân phố 1, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336466

Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường Ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336378

Người đại diện: Phạm Thế Anh

Đội 6, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336459

Người đại diện: Lê Thị Hà (lê Thị Hạnh)

Số nhà 23,Tổ dân phố 11, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336441

Người đại diện: Lê Mai Thanh

Số nhà 19, Tổ dân phố 2, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336177

Người đại diện: Hà Duy Thọ

Thôn 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336152

Người đại diện: Ngô Thị Hiểu

Số nhà 273, Tổ dân phố 6, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336145

Người đại diện: Vũ Minh Sơn

Thôn Tiến Thanh, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336138

Người đại diện: Tống Văn Trình

Thôn 1, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336089

Người đại diện: Lê Hữu Tân

Số nhà 30, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600336071

Người đại diện: Trương Công Định

Số nhà 69, Tổ dân phố 7, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Xem chi tiết