Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phú Vinh

Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 5600336811

Người ĐDPL: Cao Như Thành

Ngày bắt đầu HĐ: 05/04/2021

Giấy phép kinh doanh: 5600336811


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phú Vinh

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
2 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước N
3 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí N
4 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
5 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
6 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
7 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
8 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
9 46632 Bán buôn xi măng N
10 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
11 46634 Bán buôn kính xây dựng N
12 46635 Bán buôn sơn, vécni N
13 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
14 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
15 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
16 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
17 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh N
18 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh N
19 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
20 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh N
21 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh N
22 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
23 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh N
24 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa N
25 52101 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan N
26 52102 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) N
27 52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác N
28 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N
29 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp N
30 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng N
31 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) N
32 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu N
33 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N
34 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm N
35 78200 Cung ứng lao động tạm thời N