Danh sách công ty tại Bắc Cạn

Mã số thuế: 4700264037

Người đại diện: Trịnh Thị Lý

Thôn Nà Cà - Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263996

Người đại diện: Chu Văn Toàn

Tổ 11B - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263989

Người đại diện: Nông Văn Binh

Thôn Cao Thanh - Xã Nông Hạ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263869

Người đại diện: Trần Mỹ Phương

Tổ 16 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263837

Người đại diện: Đặng Huy Hùng

Thôn Nà Chúa - Xã Thuần Mang - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263844

Người đại diện: Nghiệp Thị Phượng

Tổ Khuổi Thuổm - Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263812

Người đại diện: La Thị Thuyền

Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0900223288-028

Người đại diện: Phạm Thị Ngọc ánh

Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263788

Người đại diện: Nguyễn Minh Tú

Thôn Nà Nàng - Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263650

Người đại diện: Hà Thị Loan

Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263629

Người đại diện: Nguyễn Trung Lân

Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263611

Người đại diện: Dương Văn Lanh

Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết