Danh sách công ty tại Bắc Cạn

Mã số thuế: 4700263474

Người đại diện: Nông Văn Hữu

Thôn Nà Cà - Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263481

Người đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Hà

Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263523

Người đại diện: Hoàng Tuấn Kiều

Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263509

Người đại diện: Nông Văn Chiến

Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263516

Người đại diện: Trần Hiếu Chung

Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263467

Người đại diện: Nông Thị Yến

Tổ 1A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700113341-014

Người đại diện: Lương Thanh Vân

Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263428

Người đại diện: Phan Huy Phú

Tổ 14 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263403

Người đại diện: Triệu Đình Cường

Số nhà 161, Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263379

Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh

Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263315

Người đại diện: Võ Tiến Dũng

Thôn Bản Cuôn II - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700263178

Người đại diện: Nguyễn Văn Quang

Tổ 13 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Xem chi tiết