Danh sách công ty tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700263611

Người đại diện: Dương Văn Lanh

Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700262960

Người đại diện: Chung Văn Hoạt

Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700262223

Người đại diện: Triệu Minh Lượng

Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700262128

Người đại diện: Dương Thị Sinh

Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700261974

Người đại diện: Đàm Văn Việt

Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700261621

Người đại diện: Đào Mạnh Cường

Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700113341-013

Người đại diện: Hoàng Văn Thành

Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700259164

Người đại diện: Nguyễn Quốc Oai

Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700258001

Người đại diện: Hoàng Thị Xanh

Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700257953

Người đại diện: Nguyễn Văn Quyết

Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700257216

Người đại diện: Phạm Việt Hưng

Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4700257079

Người đại diện: Đặng Văn Nghĩa

Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Xem chi tiết